Cerrahi Aletler

Cerrahi Aletler

Cerrahi Aletler; Yapısal olarak paslanmaz çelikten yapılmaktadır. İyi yapılmış olan bir cerrahi alet uygun ve gerektiği şekilde kullanılır ve bakımı düzenli olarak yapılır ise en az on yıl kullanılabilmektedir. Bu cerrahi aletler demir çelik karbon ve kromdan oluşmaktadır. Son yıllarda cerrahi aletlerin yapımında titanyum maddesi kullanılmaya başlanmıştır. Nadir bulunan titanyum maddesinin çeliğe göre daha avantajlı olduğu bilinmektedir. Bu özelliklerinin başında çelikten yüzde kırk beş daha güçlü yüzde elli daha hafif olması vardır. Ayrıca titanyumdan üretilmiş cerrahi aletlerde manyetik birikimde gerçekleşmez.

Cerrahi aletler ana başlıklar altında beş adetten meydana gelir. bunlar;

Temel Cerrahi Aletler;
  • Tutucu Aletler: Bu aletler dokuları tutmak için yapılmış aletler olup, doku dışında tutucu işlevi gören tutucu aletlerde vardır. Bu tutucu aletler; damar tutucular, organ tutucular, kemik tutucular, sinir tutucular olmak üzere farklı yerlerde kullanılmaya yönelik olan aletlerdir. Ayrıca dar ve derin alanlarda ve dokunun dikkatli bir şekilde tutulması gereken yerlerde gerginlik vererek dokuyu tutan ve koterize eden aletlerdir.
    Tutucu aletler olarak bilinen aletlerin başlıcaları; penset, portegü, iğne tutuculardır. Bunun dışında organ tutucu aletler ameliyat esnasında alanın görülmesini sağlamaya yardımcı olan aletlerdir.
  • Kesici Aletler: Bu aletler makaslar, bisturi, kemik kesici, testere, osteotom, dermatom ve küretler' dir. Kemiği ve dokuyu diseke etmek için tasarlanmış aletlerdir. Bunlardan doku kesicileri; bisturi ucu, makas ve benzeri olanlar doku kesicileri' dir. Kemik kesicileri ise; testere ve benzeri olanlardır.
Bistüri: Bu alet cerrahide en çok kullanılan alet olup ucuna bıçak takılarak kullanılmaktadır. Kişilerde geniş alanlardaki diseksiyonlarda yarar sağlamaktadır. Kullanılabilmesi için dokuda bir miktar genişlik yeterlidir. Herhangi bir yaralanma olasılığına karşın portegü ile bıçak uçları çıkarılmalıdır.

Makaslar: Bu cerrahi aleti ikiye ayrılır. Biri doku makasları iken geri kalanı diğerleri olarak nitelendirilmektedir. Doku makaslarından en fazla olarak kullanılanı Metzenbaum' dur. Bu makas hafif eğri ucu sayesinde birkaç önemli rol üstlenmektedir. Özellikle Metzenbaum makası diseksiyon için çok uygun bir alettir.
  • Sıkıştırıcı Aletler: Bu aletlere klemp denmektedir. Bu klempler genellikle kan damarları ve tüp şeklinde olan yapılar için kullanılmaktadır. Klemperimn ucu dokunun kaymaması için tırtıklı bir şekilde yapılmıştır. bunun dışında klemplerde, vasküler klempler ve bağırsak klempleri travmayı minimize oranlara indirmek için özel dişli olarak üretilmiştir.
  • Delici Aletler: Bu aletlerde kemik delici ve yumuşak doku delicileri olmak üzere ikiye ayrılır. Kemik deliciler; kemik delme özelliği olan aletlerdir. Bu aletler delme işlemi yapmasının yanında koparma imkanı da sağlayan aletlerdir. Yumuşak doku deliciler ise; genellikle biyopsi ve ponksiyon alma amaçlı kullanılan aletlerdir. Bu aletlerin en sık kullanıldığı yer ise laparaskopik cerrahidir.
  • Retraktörler: Diğer adı ile ayırıcı aletler,Farabeuf, Ven, rou, Tırmık, Langerbeng, Spekülum, Çember ekartör, Balfour abdominal ekartör, leyla ekartör gibi retraktörlerden oluşmaktadır. Bunların dışında birde sabitlenen ayıcılar vardır. Bu ayırıcılar ise genel olarak kemik dokusunda kullanılan ayırıcılardır.
  • Diğer Aletler; Çekiç ve aspiratör gibi aletlerdir.
Cerrahi aletlerin hepsi branşlarına göre ayrılma göstermektedir. Özellikle beyin cerrahisi, göz cerrahisi, kadın doğum cerrahisi, ortopedik cerrahi, genel cerrahi ve kalp damar cerrahisi gibi branşlarda farklı özelliklerde cerrahi aletleri kullanılmaktadır. O yüzdende hangi branş için hangi cerrahi aletin kullanılacağının önemi büyüktür. Cerrahi aletlerin kullanımı hazırlanması ve bakımı hakkında hastane personelinin tam donanımlı olması gerekmektedir.

Sağlıkla kalın.
Son Güncelleme : 16.04.2021 07:58:22
Cerrahi Aletler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Cerrahi Aletler Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Cerrahi Aletler"
Bence birde goz ameliiyatlarinda kullanilan aletleri de boyle aciklarsaniz cok daha iyi olur varsada ben goremedim lutfen bu dusuncemi de onplana koyun
Kucuk Doktor . 10.06.2018
CEVAP YAZ
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel cerrahi, tıbbın en önemli ve geniş kapsamlı alanlarından bir tanesidir. Genel cerrahinin her alanında aynı bilgi ve beceriyi gösterebilmesi nerede ise imkansızdır. Bunun en önemli nedenlerinin başında ise genel cerrahinin ilgi alanına giren...
Metabolik Cerrahi
Metabolik Cerrahi
Metabolik cerrahi, hastalarda şeker hastalığı, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi etkilerle ortaya çıkan metabolik sendromun cerrahi girişimle tedavisini sağlar. Metabolik sendrom hastalarda ciddi derecede organ hasarı yapabilen, iş kay...
Laparoskopik Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Laparoskopik cerrahi, karın bölgesinden, özel bir kamera sisteminin içeri sokulması ve iç organların gözlemlenmesine dayanan bir cerrahidir. Cerrahide karın içi aydınlatılarak, var olan hastalık ve problemler doğrudan gözlemlenebilir. Aynı anda tanı ...
Cerrahi
Cerrahi
Cerrahi, içinde yer aldığı tıp ilmi ile birlikte doğmasına rağmen ancak fizyoloji, anatomi ve patoloji alanlarında gözlenen bilgi artışıyla paralel bir gelişme gösteren bir daldır. Kelime Arapça yaralanma, çürütme ve kabul etmeme anlamlarına gelen ce...
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk cerrahisi: Çocuğun anne karnından itibaren 18 yaşına kadar olan sürede cerrahi bir hastalık durumunda, ameliyat gerektiren durumlarda ilgilenen bilim dalı çocuk cerrahisidir. Çocuk cerrahisi uzmanları 6 yıllık bir eğitim süreci sonunda çalışma ...
Estetik Cerrahi
Estetik Cerrahi
Estetik cerrahi, Plastik cerrahisinin yan dallarından birisidir. Estetik cerrahi de bütünü bozan yapıların arasında oluşan oransızlıklar düzeltilmektedir. Yani vücudun dış görüntüsünün daha güzel ve daha mükemmel hale getirilmesini sağlamak için yapı...
Beyin Cerrahi
Beyin Cerrahi
Beyin cerrahisi, toplumumuzda yaygın olarak görülen hastalıkların tedavisi için çok büyük önem taşıyan bir bölümdür. Beyin cerrahisi, adından da anlaşıldığı gibi, insanlarda meydana gelen beyin hastalıklarında önemli başarılara imza atmıştır. Bu nede...
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi: Vücudun boyun ile karın arasında kalan kısmına göğüs olarak denir. Göğüs Cerrahisi de bu alandaki organ ve yapıların ameliyat işlem gerektiren hastalıkları ile alakalıdır. Bu alanın içinde olan kısmı örten cilt, kemikler, kaslar ve k...
Ortognatik Cerrahi
Ortognatik Cerrahi
Ortognatik cerrahi, yüzde kemiklerde ve dişten kaynaklanan bozuklukların düzeltilmesini hedefleyen ameliyatları içine alan bir tıp terimidir. Çene cerrahisi olarak ta bilinen ortognatik cerrahi ağızdaki dudak, dil, tükürük bezi, yanak gibi yumuşak do...
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Beyin cerrahi hastalıkları, beyin cerrahisi, nörocerrahi ve periferik sinir sistemi bozukluklarına bakan ve tedavi eden cerrahi uzmanlık alanıdır. Bu brançta görev yapan hekimlere nörocerrahi ya da nöroşirürjiyen adı verilmektedir. Branşın üst ihtisa...
Omurga Cerrahisi
Omurga Cerrahisi
Omurga Cerrahisi, omurga üzerinde oluşan hastalıkların veya kazalar ya da yaralanmalar sonucu oluşacak hasarların tedavisi için yapılacak operasyonlar bütününe verilen addır. Omurga cerrahisi son derece hassas milimetrik operasyonlar şeklinde yapılan...
Meme Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Meme Cerrahisi: Son yıllarda görülme sıklığı hızla artan meme kanseri ameliyatları için geliştirilmiş bir uzmanlık alanıdır. Ülkemizde bulunan meme cerrahları, bu konuda uzmanlaşan genel cerrahlardan oluşmaktadır. Meme cerrahisinin önemi, ameliya...

 

El Cerrahisi
Cerrahi Hemşireliği
Genel Cerrahi Ameliyatları
Estetik Ve Plastik Cerrahi
Diş Eti Cerrahisi
Vasküler Cerrahi
Kolorektal Cerrahi
Diş Cerrahisi
Ağız Diş Çene Cerrahisi
Cerrahi Hastalıkları
Plastik Cerrahi
Cerrahi El Yıkama
Obezite Cerrahisi
Kardiyovasküler Cerrahi
Genel Cerrahi Neye Bakar
Onkolojik Cerrahi
Ağız Yüz Ve Çene Cerrahisi
Çene Cerrahisi
Genel Cerrahi
Metabolik Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Cerrahi
Çocuk Cerrahisi
Estetik Cerrahi
Beyin Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Ortognatik Cerrahi
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Omurga Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Popüler İçerik
Cerrahi El Yıkama
Cerrahi El Yıkama
Cerrahi el yıkama, klasik el yıkama yöntemlerimize nazaran daha kapsamlı bir yıkama şeklidir. Bildiğiniz gibi vücudumuzdaki mikroorganizmaların nerede...
Obezite Cerrahisi
Obezite Cerrahisi
Obezite cerrahisi, beden kitle endeksi 35'in üzerindeki kişilere uzman denetiminde uygulanan beslenme, egzersiz ve ilaç tedavileri sonucunda kilo verm...
Kardiyovasküler Cerrahi
Kardiyovasküler Cerrahi
Kardiyovasküler Cerrahi, kısaca kalp damar cerrahisi olarak tanımlanabilir. İnsan vücudundaki damar sistemi ve kalp sistemindeki hastalıkların tedavis...
Genel Cerrahi Neye Bakar
Genel Cerrahi Neye Bakar
Genel Cerrahi Neye Bakar: Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sıkıntıların cerrahi yöntemlerle tedavisi edilebilmesinin yanında, yara iyileşmesi,...
Onkolojik Cerrahi
Onkolojik Cerrahi
Onkolojik cerrahi, özel bir disiplin olan onkolojik cerrahi genel disiplini de içinde barındırmakla birlikte kanserin tedavisi adına çalışma göster...
Ağız Yüz Ve Çene Cerrahisi
Ağız Yüz Ve Çene Cerrahisi
Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi: baş-boyun, yüz ve ağız içerisindeki veya dışarısında ki rahatsızlıkları inceleyen tıp bilimidir. Ağzın içerisinde doğuşta ...
Çene Cerrahisi
Çene Cerrahisi
Çene Cerrahisi; Bir diğer adı olan ve tıp dilinde kullanılan Ortognatik terimidir. Üst ve alt çeneye ait yapı, şekil, ilişki bozukluklarının düzeltilm...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Göğüs Cerrahisi
Ortognatik Cerrahi
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Omurga Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Genel Cerrahi Ameliyatlarında Kullanılan Sütur Teknikler
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Genel Cerrahi Ameliyatlarında Kullanılan Sütur Teknikler
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022