Meme Cerrahisi

Meme Cerrahisi

Meme Cerrahisi: Son yıllarda görülme sıklığı hızla artan meme kanseri ameliyatları için geliştirilmiş bir uzmanlık alanıdır. Ülkemizde bulunan meme cerrahları, bu konuda uzmanlaşan genel cerrahlardan oluşmaktadır. Meme cerrahisinin önemi, ameliyatın teknik özelliğinden ziyade, hangi hastaya hangi ameliyatın yapılacağına doğru karar verilmesidir Bu nedenle cerrahın deneyimi büyük önem taşımaktadır. Meme cerrahisi ameliyatları temel olarak, memenin tümünün alınması veya bir kısmının alınması şeklindedir. Memenin sadece bir kısmının alınmasına meme koruyucu cerrahi denmektedir. Bunların dışında, memedeki kanserin koltuk altı lenf bezlerine tutunma olasılığının araştırılması ve koltuk altındaki lenf bezlerinin cerrahi olarak çıkartılması gibi cerrahi ameliyatlarda vardır.

Meme Koruyucu Cerrahi: Işın tedavisi ile birlikte uygulanmaktadır. Belirli kriterleri taşıyan hastalarda uygulandığı zaman, memenin tümünün alınması ile aynı tıbbi sağ kalım sürelerini sağlamaktadır. Kanserin bulunduğu doku ile birlikte çevresinde yeterli miktarda sağlam dokunun alınması için yapılan cerrahi girişimdir. Tümör ile beraber ne kadar çok sağlam doku alınırsa aynı bölgede kanserin tekrarlama olasılığı o kadar azalmaktadır. Bunların dışında meme koruyucu cerrahi önerilmeyen durumlar da vardır.
  • Meme kanserinin şekli invaziv lobuler karsinom ise bu hastalarda meme kanserinin tekrarlama olasılığı nispeten daha yüksek olduğu için önerilmemektedir.
  • Genetik bir yapı değişikliği varsa meme koruyucu cerrahi yapılmaz.
  • Lobuler karsinoma İnsitu olan hastalarda meme kanseri büyüme riski arttığı için önerilmemektedir.
  • Memede saptanan tümör boyutu büyükse veya meme küçükse, tümör çıkartıldıktan sonra geriye kalan memede yeteri kadar kozmetik görünüm olmayacağı için meme koruyucu cerrahi yapılmaz.
  • Ailede meme kanseri öyküsü olan hastalarda önerilmemektedir.
  • Meme koruyucu cerrahi, ışın tedavisi ile birlikte yapıldığı için ameliyat sonrası hastaya ışın tedavisinin yapılamayacağı durumlarda meme koruyucu cerrahi yapılmaz.
  • Tümörün yapısında kanal içi kanserin yoğun olduğu durumlarda önerilmemektedir.
  • Memede birden fazla bölgede meme kanseri varsa meme koruyucu cerrahi yapılmaz.
  • Yaygın kireç çökeltileri varsa meme koruyucu cerrahi yapılmaz.
  • İnflamatuvar meme kanseri olan hastalarda meme koruyucu cerrahi uygulanmaz.
Memenin Tümünün Alınması: Yukarıda saydığımız durumlara uymayan hastalarda memenin hepsi alınır. Meme dokusu ile beraber meme derisi ve meme başı da alınır. Memenin tümünün alınması ile meme koruyucu cerrahinin yapılması arasındaki en büyük fark, aynı memede meme kanserinin tekrar meydana gelme riskinin daha düşük olmasıdır. Vücudun herhangi bir yerinde, meme kanserinin ameliyat sonrası görülme riski ise seçilen iki ameliyat tipinde de aynıdır.

Lenf Bezleri Cerrahisi: Memede saptanan kanserin koltuk altında bulunan lenf bezlerine gidip gitmediğine göre, hastalığın sınıflandırılması yapılır. Tedaviye de buna göre başlanır. Bu sebeple koltuk altı lenf bezlerinin incelenmesi çok önemlidir. Koltuk altı lenf bezlerine kanser hücreleri varmış ise, buradaki lenf bezlerinden vücuda yayılma olasılığı bulunur. Ayrıca burada kanser hücreleri büyüyüp yeni tümörler meydana getirebilir. Bu sebeple koltuk altı lenf bezlerinde kanser varsa, buradaki lenf bezleri mutlaka cerrahi olarak alınmalıdır.
Son Güncelleme : 02.05.2021 10:31:12
Meme Cerrahisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Meme Cerrahisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Meme Cerrahisi"
Hanımlar kısa süre önce meme kanseri olduğumu öğrendim. Ayrıca meme üzerinde henüz anlaşılmayan bir kitle tespit edildi. Yakın zamanda parça alınarak tahlil için araştırma hastahanesine gönderildi. Uzman hekim meme cerrahisine başvuruda bulunulacağını söyledi. Ben cerrahi operasyondan çok korkuyorum. Acaba bitkisel çaylar tüketerek bu rahatsızlıktan kurtulamam mı?
Ayşe Ak . 05.09.2018 20:48:29
CEVAP YAZ
Çene Cerrahisi
Çene Cerrahisi
Çene Cerrahisi; Bir diğer adı olan ve tıp dilinde kullanılan Ortognatik terimidir. Üst ve alt çeneye ait yapı, şekil, ilişki bozukluklarının düzeltilmesine yardımcı olan bu cerrahi dalı çene için uygulanacak olan işlemlerde uzman olanların oluşturduğ...
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel cerrahi, tıbbın en önemli ve geniş kapsamlı alanlarından bir tanesidir. Genel cerrahinin her alanında aynı bilgi ve beceriyi gösterebilmesi nerede ise imkansızdır. Bunun en önemli nedenlerinin başında ise genel cerrahinin ilgi alanına giren...
Metabolik Cerrahi
Metabolik Cerrahi
Metabolik cerrahi, hastalarda şeker hastalığı, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi etkilerle ortaya çıkan metabolik sendromun cerrahi girişimle tedavisini sağlar. Metabolik sendrom hastalarda ciddi derecede organ hasarı yapabilen, iş kay...
Laparoskopik Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Laparoskopik cerrahi, karın bölgesinden, özel bir kamera sisteminin içeri sokulması ve iç organların gözlemlenmesine dayanan bir cerrahidir. Cerrahide karın içi aydınlatılarak, var olan hastalık ve problemler doğrudan gözlemlenebilir. Aynı anda tanı ...
Cerrahi
Cerrahi
Cerrahi, içinde yer aldığı tıp ilmi ile birlikte doğmasına rağmen ancak fizyoloji, anatomi ve patoloji alanlarında gözlenen bilgi artışıyla paralel bir gelişme gösteren bir daldır. Kelime Arapça yaralanma, çürütme ve kabul etmeme anlamlarına gelen ce...
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk cerrahisi: Çocuğun anne karnından itibaren 18 yaşına kadar olan sürede cerrahi bir hastalık durumunda, ameliyat gerektiren durumlarda ilgilenen bilim dalı çocuk cerrahisidir. Çocuk cerrahisi uzmanları 6 yıllık bir eğitim süreci sonunda çalışma ...
Estetik Cerrahi
Estetik Cerrahi
Estetik cerrahi, Plastik cerrahisinin yan dallarından birisidir. Estetik cerrahi de bütünü bozan yapıların arasında oluşan oransızlıklar düzeltilmektedir. Yani vücudun dış görüntüsünün daha güzel ve daha mükemmel hale getirilmesini sağlamak için yapı...
Beyin Cerrahi
Beyin Cerrahi
Beyin cerrahisi, toplumumuzda yaygın olarak görülen hastalıkların tedavisi için çok büyük önem taşıyan bir bölümdür. Beyin cerrahisi, adından da anlaşıldığı gibi, insanlarda meydana gelen beyin hastalıklarında önemli başarılara imza atmıştır. Bu nede...
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi: Vücudun boyun ile karın arasında kalan kısmına göğüs olarak denir. Göğüs Cerrahisi de bu alandaki organ ve yapıların ameliyat işlem gerektiren hastalıkları ile alakalıdır. Bu alanın içinde olan kısmı örten cilt, kemikler, kaslar ve k...
Ortognatik Cerrahi
Ortognatik Cerrahi
Ortognatik cerrahi, yüzde kemiklerde ve dişten kaynaklanan bozuklukların düzeltilmesini hedefleyen ameliyatları içine alan bir tıp terimidir. Çene cerrahisi olarak ta bilinen ortognatik cerrahi ağızdaki dudak, dil, tükürük bezi, yanak gibi yumuşak do...
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Beyin cerrahi hastalıkları, beyin cerrahisi, nörocerrahi ve periferik sinir sistemi bozukluklarına bakan ve tedavi eden cerrahi uzmanlık alanıdır. Bu brançta görev yapan hekimlere nörocerrahi ya da nöroşirürjiyen adı verilmektedir. Branşın üst ihtisa...
Omurga Cerrahisi
Omurga Cerrahisi
Omurga Cerrahisi, omurga üzerinde oluşan hastalıkların veya kazalar ya da yaralanmalar sonucu oluşacak hasarların tedavisi için yapılacak operasyonlar bütününe verilen addır. Omurga cerrahisi son derece hassas milimetrik operasyonlar şeklinde yapılan...

 

El Cerrahisi
Cerrahi Hemşireliği
Genel Cerrahi Ameliyatları
Estetik Ve Plastik Cerrahi
Diş Eti Cerrahisi
Vasküler Cerrahi
Kolorektal Cerrahi
Diş Cerrahisi
Ağız Diş Çene Cerrahisi
Cerrahi Hastalıkları
Plastik Cerrahi
Cerrahi El Yıkama
Obezite Cerrahisi
Kardiyovasküler Cerrahi
Genel Cerrahi Neye Bakar
Onkolojik Cerrahi
Ağız Yüz Ve Çene Cerrahisi
Çene Cerrahisi
Genel Cerrahi
Metabolik Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Cerrahi
Çocuk Cerrahisi
Estetik Cerrahi
Beyin Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Ortognatik Cerrahi
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Omurga Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Popüler İçerik
Cerrahi El Yıkama
Cerrahi El Yıkama
Cerrahi el yıkama, klasik el yıkama yöntemlerimize nazaran daha kapsamlı bir yıkama şeklidir. Bildiğiniz gibi vücudumuzdaki mikroorganizmaların nerede...
Obezite Cerrahisi
Obezite Cerrahisi
Obezite cerrahisi, beden kitle endeksi 35'in üzerindeki kişilere uzman denetiminde uygulanan beslenme, egzersiz ve ilaç tedavileri sonucunda kilo verm...
Kardiyovasküler Cerrahi
Kardiyovasküler Cerrahi
Kardiyovasküler Cerrahi, kısaca kalp damar cerrahisi olarak tanımlanabilir. İnsan vücudundaki damar sistemi ve kalp sistemindeki hastalıkların tedavis...
Genel Cerrahi Neye Bakar
Genel Cerrahi Neye Bakar
Genel Cerrahi Neye Bakar: Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sıkıntıların cerrahi yöntemlerle tedavisi edilebilmesinin yanında, yara iyileşmesi,...
Onkolojik Cerrahi
Onkolojik Cerrahi
Onkolojik cerrahi, özel bir disiplin olan onkolojik cerrahi genel disiplini de içinde barındırmakla birlikte kanserin tedavisi adına çalışma göster...
Ağız Yüz Ve Çene Cerrahisi
Ağız Yüz Ve Çene Cerrahisi
Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi: baş-boyun, yüz ve ağız içerisindeki veya dışarısında ki rahatsızlıkları inceleyen tıp bilimidir. Ağzın içerisinde doğuşta ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Göğüs Cerrahisi
Ortognatik Cerrahi
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Omurga Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Genel Cerrahi Ameliyatlarında Kullanılan Sütur Teknikler
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Genel Cerrahi Ameliyatlarında Kullanılan Sütur Teknikler
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022