Onkolojik Cerrahi

Onkolojik Cerrahi

Onkolojik cerrahi, özel bir disiplin olan onkolojik cerrahi genel disiplini de içinde barındırmakla birlikte kanserin tedavisi adına çalışma gösteren bir bölümdür. Kanser tedavilerin erkenden tanı konulabilmesi için çalışmalar gösterir. Bunun yanında ileri seviyelere ulaşmış kanser vakaları içinde aynı şekilde tanı ve tedavi yöntemleri araştırmaktadır. Kanserli olan hasta yapılabilecek bir desteğin olduğu hissindedir ve hiçbir zaman ümidini kesmez. Eksik, zaman kaybettirici ve yanlış tanı ve tedavi yöntemlerinin tekrarlanmaması adına, halkı ve sağlık personelini eğitmek için çaba sarf eder. En önemlisi de, bu özveri gerekli olan disiplinin, tüm cerrahi disiplinler de spesifik çalışmaya ve bu uğurda çok çalışan onkolojik cerrahlar yetiştirilmesi adına da çaba sarf eder. Kanser tedavisinde, doğru ve zamanında tanıya dayanılır; geciktirmeden tedavi mecburi hale gelir. Çeşitli branşlardan doktorların koordineli çalışmasına bağlı bir şekilde organizasyon işbirliği gereklidir. İlk aşamalarda bilgi alışverişinin ve ekip çalışmasının planlanması için çalışırlar. Kanserin tanı ve tedavisinden sorumlu ve yetkili olan bu onkolojik cerrahisi çok değişik disiplinler olmakla birlikte, solid tümörlerin tanı ve tedavisi zamanının her aşamasından da onkolojik cerrahi sorumludur.

Onkolojik cerrahi bir yandan kanserin çabuk tanısı adına çabalarını artırırken diğer yandan ilerlemiş kanserlerinde bu cerrahiden yararlanma derecesini eğitim ve öğretim konusu yapmaktadır. Bir şekilde erken tanının oranını artırdıktan sonra küratif kanser cerrahisini uygularken diğer yandan ilerlemiş olan kanserler için yenilikleri devreye girdirmek onkolojik cerrahi konusu olmalıdır. Bir cerrah doktor lokal ileri yayılımı olan bir kanser için inoperabl kararı verme hakkı taşıyabilir. Fakat bir onkolojik cerrah bakımından bu karar genişletilerek uygulanabilir veya bölgesel kemoterapi gibi tedaviler ilave edilebilir. Cerrahi Onkolog nüks tanısını sağlayacak takibin ne sıklıkla yapılması gerektiğini daha da önemli olan şey nüks tespit edildiğinde hangi oranlarda tekrar kür sağlanabileceğini hesaplayarak hasta için en uygun tedaviyi yapabilir.

Onkolojik Cerrahi Faaliyet Alanları

Onkolojik cerrahinin faaliyet alanları, kanser cerrahisi olan bütün disiplinler ile alakalı olan alanlardır. Kanser cerrahisinin uluslararası alanda ne varsa, aynı standartları ülkemizde yerleştirmeye çalışmak bizlerinde görevi olmalıdır. Çalışma kapsamı moleküler biyolojiden en büyük kanser cerrahisi tanısı ve tedavisine kadar her konu ile ilişkilidir. Örneğin; yapılan ameliyatlar bakımından bakarsak, kanser ile ilgili majör ameliyatlar genelde onkolojik cerrahide yapılmaktadır. Onkolojik cerrahide kolorektal cerrahi, pankreas cerrahisi, karaciğer cerrahisi, mide cerrahisi, tiroid cerrahisi, malign melanomla, yumuşak doku cerrahisi ile ilgili cerrahi onkolojinin temel konularındandır.

Onkolojik Cerrahi Ameliyatları

 • A. Melanom ve Sarkom Melanom eksizyonu
 • Melanom için SLND
 • İnguinal lenfatik diseksiyon
 • Gövde ve ekstremite sarkom cerrahisi
 • Abdominal sarkom rezeksiyonu
 • B. Gastrointestinal Cerrahi
 • Mide Kanseri için:
 • Yemek Borusu Kanseri İçin
 • Karaciğer Kanseri
 • Pankreas Kanseri için
 • Rektum Kanseri
 • Kolon Kanseri
 • Karınçi Kanser Yayılımı için
 • Laparoskopinin tanı, evreleme ve tedavi amaçlı kullanımı
 • Palyatif işlemler
 • C. Endokrin-meme cerrahisi
 • Böbreküstübezi kanseri
 • Tiroid Kanseri için
 • Meme Kanseri İçin
 • Meme Kanseri İçin
 • Meme kanseri için SLND

Son Güncelleme : 24.04.2021 17:54:42
Onkolojik Cerrahi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Onkolojik Cerrahi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Onkolojik Cerrahi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel cerrahi, tıbbın en önemli ve geniş kapsamlı alanlarından bir tanesidir. Genel cerrahinin her alanında aynı bilgi ve beceriyi gösterebilmesi nerede ise imkansızdır. Bunun en önemli nedenlerinin başında ise genel cerrahinin ilgi alanına giren...
Metabolik Cerrahi
Metabolik Cerrahi
Metabolik cerrahi, hastalarda şeker hastalığı, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi etkilerle ortaya çıkan metabolik sendromun cerrahi girişimle tedavisini sağlar. Metabolik sendrom hastalarda ciddi derecede organ hasarı yapabilen, iş kay...
Laparoskopik Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Laparoskopik cerrahi, karın bölgesinden, özel bir kamera sisteminin içeri sokulması ve iç organların gözlemlenmesine dayanan bir cerrahidir. Cerrahide karın içi aydınlatılarak, var olan hastalık ve problemler doğrudan gözlemlenebilir. Aynı anda tanı ...
Cerrahi
Cerrahi
Cerrahi, içinde yer aldığı tıp ilmi ile birlikte doğmasına rağmen ancak fizyoloji, anatomi ve patoloji alanlarında gözlenen bilgi artışıyla paralel bir gelişme gösteren bir daldır. Kelime Arapça yaralanma, çürütme ve kabul etmeme anlamlarına gelen ce...
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk cerrahisi: Çocuğun anne karnından itibaren 18 yaşına kadar olan sürede cerrahi bir hastalık durumunda, ameliyat gerektiren durumlarda ilgilenen bilim dalı çocuk cerrahisidir. Çocuk cerrahisi uzmanları 6 yıllık bir eğitim süreci sonunda çalışma ...
Estetik Cerrahi
Estetik Cerrahi
Estetik cerrahi, Plastik cerrahisinin yan dallarından birisidir. Estetik cerrahi de bütünü bozan yapıların arasında oluşan oransızlıklar düzeltilmektedir. Yani vücudun dış görüntüsünün daha güzel ve daha mükemmel hale getirilmesini sağlamak için yapı...
Beyin Cerrahi
Beyin Cerrahi
Beyin cerrahisi, toplumumuzda yaygın olarak görülen hastalıkların tedavisi için çok büyük önem taşıyan bir bölümdür. Beyin cerrahisi, adından da anlaşıldığı gibi, insanlarda meydana gelen beyin hastalıklarında önemli başarılara imza atmıştır. Bu nede...
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi: Vücudun boyun ile karın arasında kalan kısmına göğüs olarak denir. Göğüs Cerrahisi de bu alandaki organ ve yapıların ameliyat işlem gerektiren hastalıkları ile alakalıdır. Bu alanın içinde olan kısmı örten cilt, kemikler, kaslar ve k...
Ortognatik Cerrahi
Ortognatik Cerrahi
Ortognatik cerrahi, yüzde kemiklerde ve dişten kaynaklanan bozuklukların düzeltilmesini hedefleyen ameliyatları içine alan bir tıp terimidir. Çene cerrahisi olarak ta bilinen ortognatik cerrahi ağızdaki dudak, dil, tükürük bezi, yanak gibi yumuşak do...
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Beyin cerrahi hastalıkları, beyin cerrahisi, nörocerrahi ve periferik sinir sistemi bozukluklarına bakan ve tedavi eden cerrahi uzmanlık alanıdır. Bu brançta görev yapan hekimlere nörocerrahi ya da nöroşirürjiyen adı verilmektedir. Branşın üst ihtisa...
Omurga Cerrahisi
Omurga Cerrahisi
Omurga Cerrahisi, omurga üzerinde oluşan hastalıkların veya kazalar ya da yaralanmalar sonucu oluşacak hasarların tedavisi için yapılacak operasyonlar bütününe verilen addır. Omurga cerrahisi son derece hassas milimetrik operasyonlar şeklinde yapılan...
Meme Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Meme Cerrahisi: Son yıllarda görülme sıklığı hızla artan meme kanseri ameliyatları için geliştirilmiş bir uzmanlık alanıdır. Ülkemizde bulunan meme cerrahları, bu konuda uzmanlaşan genel cerrahlardan oluşmaktadır. Meme cerrahisinin önemi, ameliya...

 

El Cerrahisi
Cerrahi Hemşireliği
Genel Cerrahi Ameliyatları
Estetik Ve Plastik Cerrahi
Diş Eti Cerrahisi
Vasküler Cerrahi
Kolorektal Cerrahi
Diş Cerrahisi
Ağız Diş Çene Cerrahisi
Cerrahi Hastalıkları
Plastik Cerrahi
Cerrahi El Yıkama
Obezite Cerrahisi
Kardiyovasküler Cerrahi
Genel Cerrahi Neye Bakar
Onkolojik Cerrahi
Ağız Yüz Ve Çene Cerrahisi
Çene Cerrahisi
Genel Cerrahi
Metabolik Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Cerrahi
Çocuk Cerrahisi
Estetik Cerrahi
Beyin Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Ortognatik Cerrahi
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Omurga Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Popüler İçerik
Cerrahi El Yıkama
Cerrahi El Yıkama
Cerrahi el yıkama, klasik el yıkama yöntemlerimize nazaran daha kapsamlı bir yıkama şeklidir. Bildiğiniz gibi vücudumuzdaki mikroorganizmaların nerede...
Obezite Cerrahisi
Obezite Cerrahisi
Obezite cerrahisi, beden kitle endeksi 35'in üzerindeki kişilere uzman denetiminde uygulanan beslenme, egzersiz ve ilaç tedavileri sonucunda kilo verm...
Kardiyovasküler Cerrahi
Kardiyovasküler Cerrahi
Kardiyovasküler Cerrahi, kısaca kalp damar cerrahisi olarak tanımlanabilir. İnsan vücudundaki damar sistemi ve kalp sistemindeki hastalıkların tedavis...
Genel Cerrahi Neye Bakar
Genel Cerrahi Neye Bakar
Genel Cerrahi Neye Bakar: Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sıkıntıların cerrahi yöntemlerle tedavisi edilebilmesinin yanında, yara iyileşmesi,...
Ağız Yüz Ve Çene Cerrahisi
Ağız Yüz Ve Çene Cerrahisi
Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi: baş-boyun, yüz ve ağız içerisindeki veya dışarısında ki rahatsızlıkları inceleyen tıp bilimidir. Ağzın içerisinde doğuşta ...
Çene Cerrahisi
Çene Cerrahisi
Çene Cerrahisi; Bir diğer adı olan ve tıp dilinde kullanılan Ortognatik terimidir. Üst ve alt çeneye ait yapı, şekil, ilişki bozukluklarının düzeltilm...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Göğüs Cerrahisi
Ortognatik Cerrahi
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Omurga Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Genel Cerrahi Ameliyatlarında Kullanılan Sütur Teknikler
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Genel Cerrahi Ameliyatlarında Kullanılan Sütur Teknikler
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022